Komitet Okręgowy
Olimpiady Matematycznej
w Krakowie


ul. Łojasiewicza 6,
30-348 Kraków

Podział na sale

Dodano: czwartek, 9 lutego 2023
W tabeli obok nazwiska zawodnika znajdują się numery sal przypisanych na pierwszy oraz na drugi dzień zawodów.»

Kwestionariusz przed II etapem

Dodano: wtorek, 7 lutego 2023
Przypominamy o konieczności wypełnienia kwestionariusz osobowego przed rozpoczęciem zawodów II stopnia. »

Lista zakwalifikowanych do II etapu LXXIV OM

Dodano: sobota, 14 stycznia 2023
W zakładce Dla Uczestników znajduje się lista osób zakwalifikowanych do zawodów II stopnia LXXIV Olimpiady Matematycznej.»

Podział na sale

Dodano: czwartek, 10 lutego 2022
Lista zawodników wraz z numerem zawodnika i przypisanym miejscem pisania zawodów (salą).»

Informacje organizacyjne

Dodano: piątek, 4 lutego 2022
W dziale Dla Uczestników / Informacje dot. zawodów II stopnia pojawiły się zaktualizowane iformacje dotyczące zawodów II stopnia LXXIII Olimpiady Matematycznej w okręgu krakowskim.»

Organizacja zawodów II stopnia LXXIII OM

Dodano: piątek, 28 stycznia 2022
Zawody drugiego stopnia LXXIII Olimpiady Matematycznej odbędą się 11 lutego – 12 lutego 2022. W okręgu krakowskim odbędą się one w dwóch lokalizacjach: - w Krakowie w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki UJ - w Tarnowie w budynku III Liceum Ogólnokształcącego Uwaga! Ze względu na sytuację epidemiologiczną organizacja zawodów będzie odbiegać od tradycyjnego schematu.»