Komitet Okręgowy
Olimpiady Matematycznej
w Krakowie


ul. Łojasiewicza 6,
30-348 Kraków

Skład

  przewodniczący:
dr Krzysztof Ciesielski, prof. UJ
pracownik IM UJ, ukończył studia matematyczne na UJ, doktorat na UJ; w pracy naukowej zajmuje się głównie teorią układów dynamicznych i topologią. Wyróżniony w finale XXVI OM; prezes Koła Matematyków Studentów UJ 1977-1979; autor i współautor (głownie z Z. Pogodą) paruset artykułów popularyzujących matematykę i kilku książek (m.in. „Bezmiar matematycznej wyobraźni” i „Diamenty matematyki”); wicedyrektor Instytutu Matematyki UJ ds. dydaktycznych 1999-2008; juror na międzynarodowych studenckich zawodach matematycznych; juror w Konkursie Prac Uczniowskich w Krakowie; wiceprzewodniczący World Federation of National Mathematics Competitions.
     
  zastępca przewodniczącego:
dr hab. Edward Tutaj, prof. UJ
emerytowany pracownik IM UJ; ukończył studia matematyczne na UJ, doktorat i habilitacja na UJ; w pracy naukowej zajmuje się głównie geometrią przestrzeni Banacha. Laureat X OM, wyróżniony w finale XI OM; prezes Koła Matematyków Studentów UJ 1962/1963; przewodniczący KO w Krakowie 1991-2008; prodziekan Wydziału Matematyki i Fizyki UJ ds. studenckich 1993-1999; Od 2007 członek Komitetu Głównego OM; juror na MOM i na międzynarodowych studenckich zawodach matematycznych; juror w Konkursie Prac Uczniowskich w Krakowie.
     
  sekretarz:
mgr Joanna Meissner
pracowniczka WMS AGH; ukończyła studia matematyczne na UJ; w pracy naukowej zajmuje się głównie teorią projekcji minimalnych. Prezes Koła Matematyków Studentów UJ 2005/2006;
     
    dr Dominik Burek
pracownik IM UJ; Finalista LXI i LXIII OM, wyróżniony w finale LXII OM, uczestnik XXII BW.
     
    mgr Konrad Deka
pracownik IM UJ
     
    Natalia Deptuła
studentka UJ
     
    Maciej Dziuba
student UJ
     
  dr Andrzej Grzesik
pracownik IM UJ; ukończył studia matematyczne na UJ, doktorat na UJ; w pracy naukowej zajmuje się głównie kombinatoryką i teorią grafów. Finalista LIV OM, laureat LV OM, uczestnik MOM; prezes Koła Matematyków Studentów UJ 2006-2009; laureat Międzynarodowych Mistrzostw Francji w Grach Matematycznych i Logicznych; od 2009 członek Komitetu Głównego OM; opiekun reprezentacji Polski na międzynarodowych zawodach matematycznych.
     
  dr hab. Jerzy Grzybowski
ukończył studia matematyczne na UJ, doktorat i habilitacja na UAM w Poznaniu. Wyróżniony w XXVI OM, laureat XXVII OM, finalista XXVIII OM. Zdobywca brązowego medalu na XVIII Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej i złotego medalu na XIX Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej. Nagradzany w międzynarodowych studenckich zawodach matematycznych ISTAM.
     
  dr Witold Jarnicki
pracownik Corvil Poland; ukończył studia matematyczne na UJ, doktorat na UJ; w pracy naukowej zajmuje się głównie analizą zespoloną i algebrą komputerową. Laureat XLVI OM, wyróżniony w finale XLVII OM; nagrodzony w XVIII Austriacko-Polskich Zawodach Matematycznych; nagradzany w międzynarodowych studenckich zawodach matematycznych; prowadzący Kółka Matematyczne UJ dla uczniów; juror w Konkursie Prac Uczniowskich w Krakowie; juror na międzynarodowych studenckich zawodach matematycznych.
     
     
  dr Marcin Kulczycki
pracownik IM UJ; ukończył studia matematyczne na UJ, doktorat na Auburn University; w pracy naukowej zajmuje się głównie metodami topologicznymi w teorii ukladów dynamicznych. Finalista XLIV OM, wyróżniony w finałach XLV, XLVI OM; nagradzany w międzynarodowych studenckich zawodach matematycznych; współpracownik Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, główny organizator warsztatów matematycznych Funduszu w Krakowie.
     
    Krzysztof Marczyk
student UJ
     
    dr Piotr Miska
pracownik IM UJ
    dr Patryk Pagacz
pracownik IM UJ; ukończył studia matematyczne na UJ, doktorat na UJ; w pracy naukowej zajmuje się głównie analizą funkcjonalną. Wyróżniony w finale LVI OM.
     
  dr Leszek Pieniążek
pracownik IM UJ; ukończył studia matematyczne na UJ, doktorat na UJ; w pracy naukowej zajmuje się głównie teorią równań różniczkowych, teorią układów dynamicznych i matematyką finansową. Laureat XLI, XLII OM; zdobywca I miejsca na XIII i II miejsca na XIV Austriacko-Polskich zawodach matematycznych; prezes Koła Matematyków Studentów UJ 1994/95; prowadzący Kółka Matematyczne UJ dla uczniów; koordynuje prace Ligi Matematycznej IM UJ; juror na międzynarodowych studenckich zawodach matematycznych.
     
    dr Piotr Pikul
pracownik IM UJ
     
    Wiktor Włodarski
student UJ
     
  mgr Jakub Węgrecki
doktorant UJ. Laureat LXVII i LXVIII Olimpiady Matematycznej.