Komitet Okręgowy
Olimpiady Matematycznej
w Krakowie


ul. Łojasiewicza 6,
30-348 Kraków

Skład

  przewodniczący:
dr Krzysztof Ciesielski
pracownik IM UJ, ukończył studia matematyczne na UJ, doktorat na UJ; w pracy naukowej zajmuje się głównie teorią układów dynamicznych i topologią. Wyróżniony w finale XXVI OM; prezes Koła Matematyków Studentów UJ 1977-1979; autor i współautor (głownie z Z. Pogodą) paruset artykułów popularyzujących matematykę i kilku książek (m.in. „Bezmiar matematycznej wyobraźni” i „Diamenty matematyki”); wicedyrektor Instytutu Matematyki UJ ds. dydaktycznych 1999-2008; juror na międzynarodowych studenckich zawodach matematycznych; juror w Konkursie Prac Uczniowskich w Krakowie.
     
  zastępca przewodniczącego:
dr hab. Edward Tutaj, prof. UJ
pracownik IM UJ; ukończył studia matematyczne na UJ, doktorat i habilitacja na UJ; w pracy naukowej zajmuje się głównie geometrią przestrzeni Banacha. Laureat X OM, wyróżniony w finale XI OM; prezes Koła Matematyków Studentów UJ 1962/1963; przewodniczący KO w Krakowie 1991-2008; prodziekan Wydziału Matematyki i Fizyki UJ ds. studenckich 1993-1999; Od 2007 członek Komitetu Głównego OM; juror na MOM i na międzynarodowych studenckich zawodach matematycznych; juror w Konkursie Prac Uczniowskich w Krakowie.
     
  sekretarz:
mgr Joanna Meissner
pracownik WMS AGH; ukończyła studia matematyczne na UJ; w pracy naukowej zajmuje się głównie teorią projekcji minimalnych. Prezes Koła Matematyków Studentów UJ 2005/2006;
     
    mgr Dominik Burek
doktorant UJ; Finalista LXI i LXIII OM, wyróżniony w finale LXII OM, uczestnik XXII BW.
     
    dr Jakub Byszewski
pracownik IM UJ; Laureat LII OM, wyróżniony w finale LI OM, finalista XLIX OM i L OM, nagrodzony w XXIII Austriacko-Polskich Zawodach Matematycznych, zdobywca Grand Grand First Prize na XI International Mathematics Competition for University Students, First Prize na IX International Mathematics Competition for University Students oraz Srebrnego Medalu na VIII Studenckiej Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej w Iranie.
     
  dr Andrzej Grzesik
ukończył studia matematyczne na UJ, doktorat na UJ; w pracy naukowej zajmuje się głównie kombinatoryką i teorią grafów. Finalista LIV OM, laureat LV OM, uczestnik MOM; prezes Koła Matematyków Studentów UJ 2006-2009; laureat Międzynarodowych Mistrzostw Francji w Grach Matematycznych i Logicznych; od 2009 członek Komitetu Głównego OM; opiekun reprezentacji Polski na międzynarodowych zawodach matematycznych.
     
    dr hab. Jerzy Grzybowski
ukończył studia matematyczne na UJ, doktorat i habilitacja na UAM w Poznaniu. Wyróżniony w XXVI OM, laureat XXVII OM, finalista XXVIII OM. Zdobywca brązowego medalu na XVIII Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej i złotego medalu na XIX Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej. Nagradzany w międzynarodowych studenckich zawodach matematycznych ISTAM.
     
  dr Witold Jarnicki
pracownik Corvil Poland; ukończył studia matematyczne na UJ, doktorat na UJ; w pracy naukowej zajmuje się głównie analizą zespoloną i algebrą komputerową. Laureat XLVI OM, wyróżniony w finale XLVII OM; nagrodzony w XVIII Austriacko-Polskich Zawodach Matematycznych; nagradzany w międzynarodowych studenckich zawodach matematycznych; prowadzący Kółka Matematyczne UJ dla uczniów; juror w Konkursie Prac Uczniowskich w Krakowie; juror na międzynarodowych studenckich zawodach matematycznych.
     
  dr Marcin Kulczycki
pracownik IM UJ; ukończył studia matematyczne na UJ, doktorat na Auburn University; w pracy naukowej zajmuje się głównie metodami topologicznymi w teorii ukladów dynamicznych. Finalista XLIV OM, wyróżniony w finałach XLV, XLVI OM; nagradzany w międzynarodowych studenckich zawodach matematycznych; współpracownik Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, główny organizator warsztatów matematycznych Funduszu w Krakowie.
     
    dr Patryk Pagacz
pracownik IM UJ; ukończył studia matematyczne na UJ, doktorat na UJ; w pracy naukowej zajmuje się głównie analizą funkcjonalną. Wyróżniony w finale LVI OM.
     
  dr Leszek Pieniążek
pracownik IM UJ; ukończył studia matematyczne na UJ, doktorat na UJ; w pracy naukowej zajmuje się głównie teorią równań różniczkowych, teorią układów dynamicznych i matematyką finansową. Laureat XLI, XLII OM; zdobywca I miejsca na XIII i II miejsca na XIV Austriacko-Polskich zawodach matematycznych; prezes Koła Matematyków Studentów UJ 1994/95; prowadzący Kółka Matematyczne UJ dla uczniów; koordynuje prace Ligi Matematycznej IM UJ; juror na międzynarodowych studenckich zawodach matematycznych.