Komitet Okręgowy
Olimpiady Matematycznej
w Krakowie


ul. Łojasiewicza 6,
30-348 Kraków

Kontakt

Adres pocztowy:
Komitet Okręgowy Olimpiady Matematycznej w Krakowie
Instytut Matematyki UJ
ul. Łojasiewicza 6
30-348 Kraków

Skrzynka:
Korespodencję (w tym rozwiązania zadań) można też wrzucać bezpośrednio do skrzynki "Komitet Okręgowy Olimpiady Matematycznej" znajdującej się w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki UJ, ul. Łojasiewicza 6 (Kampus UJ). Skrzynka olimpijska mieści się w prawym rzędzie skrytek i ma numer K12/3.

Adres e-mail:
olimpiada@krakow-om.pl