Redagowanie pracy

Rozwiązania poszczególnych zadań należy nadsyłać na oddzielnych arkuszach papieru. Na początku rozwiązania każdego z nadesłanych zadań należy w lewym górnym rogu umieścić IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA, NAZWĘ SZKOŁY (wystarczy skrócona), KLASĘ (do której uczęszcza) oraz ADRES E-MAIL (na który zostało założone konto w serwisie Olimpiady ), UNIKALNY NUMER (nadany podczas rejestracji, można go sprawdzić logując się do systemu) . Poniżej zapisać numer zadania.

Ponadto należy obowiązkowo dołączyć do wysyłanych rozwiązań zadań I etapu podpisane formularze zgody na przetwarzanie danych osobowych
Formularz zgody dla osób nieletnich oraz  dla osób pełnoletnich są do pobrania ze strony Komitetu Głównego.

Ponadto warto zastosować się do poniższych reguł:
 1. Jeśli rozwiązanie zadania mieści się na jednej stronie kartki formatu A4, najlepiej przysłać rozwiązanie na takiej właśnie kartce.
 2. Jeśli rozwiązanie zadania mieści się na dwóch stronach kartki formatu A4, to prosimy o przysłanie  rozwiązania na arkuszu papieru kancelaryjnego (A3 złożone na pół), przy czym:
  • na pierwszej stronie proszę napisać swoje dane (imię, nazwisko, klasę, nazwę szkoły) oraz numer zadania;
  • rozwiązanie zredagować na stronie drugiej i trzeciej (tak, by po rozłożeniu kartki pokazało się rozwiązanie w całej swojej krasie).
 3. Jeśli rozwiązanie zadania nie zmieści się na tych dwóch stronach (co może się zdarzyć) ciąg dalszy prosimy zredagować w jednej z dwóch następujących form:
  • albo na podpisanych imieniem i nazwiskiem kartkach A4, pisanych jednostronnie;
  • albo na kolejnych kartkach A3, podpisanych na pierwszej stronie a z tekstem rozwiązania wyłącznie na stronach "wewnętrznych" (widocznych po rozłożeniu).
   w obu przypadkach, każdą z kartek należy podpisać imieniem i nazwiskiem. Prosimy strony numerować. Potem włożyć wszystkie te kartki do jednej, tej pierwszej, "podwójnej" z imieniem i nazwiskiem na pierwszej stronie (warto też na tej stronie zapisać ile ogółem stron lub kartek zawiera rozwiązanie).
 4. W przypadku chęci redagowania rozwiązania na kilku kartkach A4 (np. z powodu nieposiadania papieru A3) prosimy o pisanie jednostronne, ale o konieczne spinanie spinaczem (nie zszywką!) kartek dotyczących tego samego zadania.
 5. Prosimy o niespinanie kartek dotyczących różnych zadań.
 6. Mile widziane będą rozwiązania spisane na komputerze (w szczególności polecamy uwadze TeXa). Wydruki powinny być jednostronne i przynajmniej na pierwszej stronie rozwiązania powinny znaleźć się dane (imię, nazwisko, klasa, nazwa szkoły) oraz numer zadania. W przypadku większej liczby stron, prosimy o ich numerację (warto też na pierwszej stronie zapisać ile ogółem kartek zawiera rozwiązanie) oraz o spięcie spinaczem kartek dotyczących tego samego zadania.
 7. Prosimy o niewkładanie rozwiązań do tzw. "koszulek" z folii.

Oczywiście, wszystkie prace - niezależnie od tego, w jakiej formie napisane - będą poprawione i obiektywnie ocenione. Nie zmienia to faktu, że zastosowanie się do powyższej instrukcji będzie bardzo na rękę Komitetowi Okręgowemu.