Samodzielność

Przy rozwiązywaniu zadań I stopnia można na temat zadań dyskutować z koleżankami i kolegami, korzystać z literatury, konsultować się z nauczycielem. Zadania należy jednak rozwiązywać i rozwiązania redagować samodzielnie!

Punkt I.5 Regulaminu Olimpiady Matematycznej:
Zawody OM są trójstopniowe i polegają na pisemnym, samodzielnym rozwiązywaniu zadań konkursowych. W przypadku stwierdzenia niesamodzielności właściwy komitet podejmuje odpowiednie kroki do dyskwalifikacji włącznie.

W przypadku stwierdzonej współpracy przy rozwiązywaniu oraz redagowaniu prac konkursowych I stopnia, Komitet Okręgowy w Krakowie będzie podejmował decyzję o dyskwalifikacji – od anulowania konkretnego zadania po całkowitą dyskwalifikację. Komitet nie będzie wnikał w to, czy rozwiązanie jest efektem wspólnej pracy czy zostało odpisane przez jednego zawodnika od drugiego. W stosunku do obu prac wyciągnięte zostaną takie same konsekwencje.