Zadania

Zadania I stopnia LXX OM znajdują się na stronie Komitetu Głównego.

Rozwiązania należy przesyłać na adres Komitetu Okręgowego właściwego dla adresu Szkoły.
Komitet Okręgowy w Krakowie obejmuje całe województwo małopolskie, zatem uczestnicy olimpiady, którzy uczęszczają do szkół położonych na terenie województwa małopolskiego przesyłają rozwiązania na adres Komitetu Okręgowego Olimpiady Matematycznej w Krakowie.

Olimpiada przeznaczona jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalych, ale mogą w niej brać udział również uczniowie gimnazjów, a nawet szkół podstawowych.

Rozwiązania należy przesłać na adres KO albo wrzucić do skrzynki „Komitet Okręgowy Olimpiady Matematycznej w Krakowie” w Instytucie Matematyki UJ (ul. Łojasiewicza 6 – Kampus UJ).

I seria do 5 października  2018
II seria do 5 listopada 2018
III seria do 5 grudnia 2018


Rozwiązania poszczególnych zadań należy nadsyłać na oddzielnych arkuszach papieru. Na początku rozwiązania każdego z nadesłanych zadań należy w lewym górnym rogu umieścić IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA, NAZWĘ SZKOŁY, KLASĘ oraz ADRES E-MAIL. Na stronie Komitetu Głównego należy założyć konto z podanym na pracach adresem e-mail. Ponadto należy dołączyć (najlepiej do zadań pierwszej serii) kartkę z pełną nazwą i adresem szkoły oraz pełnym adresem domowym.

NIE JEST KONIECZNE ROZWIĄZANIE WSZYSTKICH ZADAŃ!

Przy rozwiązywaniu zadań I stopnia można na temat zadań dyskutować z koleżankami i kolegami, korzystać z literatury, konsultować się z nauczycielem. Zadania należy jednak rozwiązywać i rozwiązania redagować samodzielnie! W przypadku stwierdzenia niesamodzielności przy rozwiązywaniu zadań, Komitet Okręgowy zdyskwalifikuje pracę.

Przed spisaniem i wysłaniem rozwiązań dobrze jest zapoznać się z informacjami zawartymi w dziale Dla uczetników / Redagowanie pracy.