Ocena prac

I stopień

Każde zadanie I stopnia oceniane jest niezależnie przez dwóch członków Komitetu Okręgowego. W przypadku rozbieżności ocen, ocena jest przez nich dyskutowana. Jeśli nie dojdą oni do porozumienia, ostateczną decyzję podejmuje przewodniczący KO lub jego zastępca.

Komitet Okręgowy ogłasza listę uczestników II stopnia. Zawiadomienia wysyłane są do szkół uczestników, a ponadto lista zakwalifikowanych zawodników umieszczana jest na stronie www Komitetu Okręgowego w Krakowie i stronie głównej Olimpiady Matematycznej.


II stopień

Rozwiązania zadań zawodów II stopnia ocenia dwóch członków Komitetu Okręgowego; w przypadku rozbieżności ocen, procedura jest taka sama, jak w przypadku zadań zawodów I stopnia. Następnie zadania przekazywane są do Komitetu Głównego, gdzie każdą pracę ocenia również dwóch członków Komitetu Głównego, ujednolicając kryteria ocen z różnych okręgów.

Zgodnie z decyzją Komitetu Głównego dla zawodów II stopnia została wprowadzona jednolita skala ocen:
6 - zadanie rozwiązane bezbłędnie lub z mało istotnymi usterkami;
5 - rozwiązanie posiadające poważniejsze usterki, które jednak nie dyskwalifikują zadania jako rozwiązanego;
2 - pół zadania, tzn. rozwiązanie zawierające usterki, przy których, według oceniającego, zadania nie można uznać za rozwiązane, jednak co najmniej połowa zadania została zrobiona;
0 - zadanie nierozwiązane lub zawierające drobne przyczynki, których nie można uznać nawet za pół zadania.

Komitet Główny ogłasza listę finalistów Olimpiady. Zawiadomienia wysyłane są do uczestników, ponadto są umieszczane na stronie www Komitetu Głównego. Na stronie Komitetu Okręgowego pojawia się lista osób z okręgu, które zakwalifikowały się do finału.