Uczestnicy zawodów II stopnia

Zebranie Komitetu Okręgowego, na którym podjęta zostanie decyzja o zakwalifikowaniu do zawodów II stopnia, odbędzie się w połowie stycznia 2018.

Informacje dla zawodników o wyniku kwalifikacji zostaną wysłane pocztą do szkół. Ponadto lista uczniów zakwalifikowanych do zawodów II stopnia pojawi się na stronie www Komitetu Okręgowego oraz na stronie głównej Olimpiady Matematycznej.

Błędem jest przypuszczenie, że należy rozwiązać wszystkie lub prawie wszystkie z 12 zadań, aby dostać się do zawodów II stopnia. Od wielu lat tylko bardzo nielicznym uczestnikom zawodów I stopnia udaje się zrobić poprawnie 10 lub więcej zadań. Liczba zrobionych zadań, wystarczających do zakwalifikowania się do zawodów II stopnia, zmienia się z roku na rok, ale zazwyczaj wystarcza 6 dobrze zrobionych zadań. Szczegóły oceniania prac i kwalifikacji do zawodów II stopnia można przeczytać w dziale Dla uczestników / Ocena prac.