Wysyłanie rozwiązań

Rozwiązania należy przesyłać na adres Komitetu Okręgowego właściwego dla adresu Szkoły. Komitet Okręgowy w Krakowie obejmuje całe województwo małopolskie, zatem uczestnicy olimpiady, którzy uczęszczają do szkół położonych na terenie województwa małopolskiego przesyłają rozwiązania na adres Komitetu Okręgowego Olimpiady Matematycznej w Krakowie.

Rozwiązania należy przesłać listem poleconym na adres KO albo wrzucić do skrzynki „Komitet Okręgowy Olimpiady Matematycznej w Krakowie” w Instytucie Matematyki UJ (ul. Łojasiewicza 6 – Kampus UJ).

W jednej przesyłce mogą znajdować się rozwiązania od kilku osób. W szczególności w imieniu uczestników zadania może przesłać ich szkoła.

Prawidłowo zaadresowana koperta pozwoli na szybsze dotarcie przesyłki do KO. Wzór prawidłowego adresowania kopert znajduję się na stronie Poczty Polskiej. Przypominamy, że w górnym lewym rogu należy umieścić małymi literami adres nadawcy, a w prawej dolnej ćwiartce koperty dużymy literami adres Komitetu Okręgowego.

Przed spisaniem i wysłaniem rozwiązań dobrze jest zapoznać się z informacjami zawartymi w dziale Dla uczetników / Redagowanie pracy oraz Dla uczestników / Samodzielność.