Terminarz LXXII OM

Zawody I stopnia
  • I seria: 1 września – 30 września 2020
  • II seria: 1 października – 2 listopada 2020
  • III seria: 3 listopada – 2 grudnia 2020
Ta część zawodów polega na samodzielnym rozwiązywaniu zadań w domu. Zadania są podzielone na trzy serie, po cztery zadania w każdej. Rozwiązania z kolejnych serii należy przesłać do Komitetu Okręgowego w  ustalonych powyżej terminach. Listę uczestników zakwalifikowanych do zawodów stopnia II ogłosi Komitet Okręgowy pod koniec stycznia. Żeby zakwalifikować się do zawodów II stopnia, nie trzeba rozwiązać wszystkich zadań.

Zawody II stopnia
  • 12 – 13 lutego 2021
Ten etap zawodów ma formę egzaminu pisemnego. Organizowany jest przez komitety okręgowe (zadania są takie same w całej Polsce). Każdego z dwóch dni zawodów uczestnicy mają pięć godzin na rozwiązanie trzech zadań. Listę zakwalifikowanych do zawodów stopnia III ogłasza Komitet Główny.

Zawody III stopnia
  • 7 – 10 kwietnia 2021
Finał zawodów ma formę czterodniowego wyjazdu, z czego pierwsze dwa dni poświęcone są na rozwiązywanie zadań (podobnie jak w zawodach II stopnia), a dwa następne — na różne atrakcje (w tym czasie komisja sprawdza rozwiązania). Ostatniego dnia odbywa się uroczyste zakończenie Olimpiady — ogłoszenie wyników i rozdanie nagród.