Komitet Okręgowy
Olimpiady Matematycznej
w Krakowie


ul. Łojasiewicza 6,
30-348 Kraków

50-lecie Olimpiady Matematycznej

Lista osób i instytucji nagrodzonych Medalem 50-lecia Olimpiady Matematycznej w okręgu krakowskim

I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie
II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie
V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie
XII Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Krakowie
Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
Instytut Matematyki Akademii Pedagogicznej
Koło Matematyków Studentów UJ im. prof. Stanisława Zaremby
Edward TUTAJ
Krzysztof CIESIELSKI
Zbigniew WĘGLOWSKI
Lech SŁAWIK
Józef PIÓREK
Danuta CIESIELSKA
Sławomir CYNK
Kazimierz SERBIN
Wiesław PLEŚNIAK
Marian ŁUCZYŃSKI
Stanisław SĘDZIWY
Zdzisław SKUPIEŃ
Adam Paweł WOJDA
Krystyna WIERZCHOSŁAWSKA
Janina POZNAŃSKA
Włodzimierz ZWONEK
Tadeusz RAMS
Tomasz ZASTAWNIAK
Armen EDIGARIAN
Antoni Leon DAWIDOWICZ
Teresa MARKIEWICZ
Jacek DYMEL
Michał NIEDŹWIEDŹ

Program uroczystego spotkania


GALERIA
  W pierwszym rzędzie od lewej: Wiceprezes Europejskiego Towarzystwa Matematycznego i Przewodniczący rady Głównej Szkolnictwa Wyższego Prof. Andrzej Pelczar, Prezes Polskiego Towarzystwa Matematycznego Prof. Bolesław Szafirski, Przewodniczący KO w Krakowie Edward Tutaj, Sekretarz KO w Krakowie Danuta Ciesielska, członek Komitetu Głównego Rafał Łochowski
  O zadaniach olimpijskich opowiada Edward Tutaj
  Wystawę materiałów olimpijskich ogląda Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki Akademii Pedagogicznej, Prof. Eugeniusz Wachnicki
  Zebrani na sali uczestnicy obrad w liczbie ponad 400 osób
  W pierwszym rzędzie: członek KO w Krakowie, Zbigniew Węglowski (z lewej) i prof. Andrzej Schinzel z Warszawy, laureat drugiej Olimpiady Matematycznej (startował wtedy w okręgu krakowskim), były Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Matematycznej; za nimi pierwszy z prawej mgr Marek Legutko, matematyk, przewodniczący Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie;
  Dr Zdzisław Pogoda (z lewej) i Prof. Bogdan Nowecki, Dyrektor Instytutu Matematyki Akademii Pedagogicznej
  Opowiada Prof. Andrzej Pelczar
  Od lewej: mgr Andrzej Mąkowski z Warszawy, laureat I Olimpiady Matematycznej, przez ponad 40 lat członek Komitetu Głównego Olimpiady Matematycznej; dr Jerzy Norwa z Warszawy, przez ponad 20 lat członek Komitetu Głównego i Kierownik Organizacyjny Olimpiady Matematycznej; mgr Genowefa Rachwał; Jan Opial, brat nieżyjącego wybitnego matematyka krakowskiego prof. Zdzisława Opiala, członka Komitetu Okręgowego Olimpiady Matematycznej
  Na pierwszym planie członkowie KO w Krakowie: Włodzimierz Zwonek (z lewej) i Lesław Skrzypek. W rzędzie za nimi od prawej: dr Tomasz Szczypiński, matematyk, Wiceprezydent Miasta Krakowa; dr hab. Antoni Leon Dawidowicz; mgr Jan Żądło, wicedyrektor Wydziału Edukacji Miasta Krakowa
  Prof. Bolesław Szafirski wręcza Medal 50-lecia Prezesowi Koła Matematyków Studentów UJ, Tomaszowi Wójtowiczowi
  O zadaniach olimpijskich opowiada Krzysztof Ciesielski
  O zadaniach olimpijskich opowiada Rafał Łochowski
  O zadaniach olimpijskich opowiada Witold Jarnicki
  Na pierwszym planie z prawej prof. Zdzisław Skupień, były przewodniczący Komitetu Okręgowego w Krakowie i (z lewej) Józef Piórek, członek Komitetu Okręgowego w Krakowie; w następnym rzędzie z prawej prof. Marek Jarnicki, dyrektor Instytutu Matematyki UJ i Lech Sławik, członek Komitetu Okręgowego w Krakowie; za nimi prof. Piotr Tworzewski, Prodziekan Wydziału Matematyki i Fizyki UJ oraz (na lewo od niego) dr hab. Marek Ptak, Kierownik Katedry Matematyki Akademii Rolniczej