Komitet Okręgowy
Olimpiady Matematycznej
w Krakowie


ul. Łojasiewicza 6,
30-348 Kraków

Kwestionariusz zawodnika - przypomnienie

Dodano: poniedziałek, 14 lutego 2011
Zawodnicy drugiego stopnia proszeni są o wypełnienie i przesłanie do KO Kwestionariusza Zawodnika.

Pobrany formularz (kwestionariusz_om62_kra.xls) należy wypełniony przesłać do Komitetu (elektronicznie - olimpiada@krakow-om.pl lub zwykłą pocztą KO) do 15 II 2011.

Poniżej prezentujemy jak należy wypełnić formularz. Pola obowiązkowe oznaczone są na czerwono; pola, które może dodatkowo wypełnić zawodnik zaznaczone są na żółto.
Pola szare należy pozostawić puste - Zawodnicy dostaną kwestionariusz do podpisania w pierwszym dniu zawodów, natomiast numer startowy (KR) oraz oceny z zawodów I stopnia uzupełni Komitet.