Komitet Okręgowy
Olimpiady Matematycznej
w Krakowie


ul. Łojasiewicza 6,
30-348 Kraków

Zbliża się koniec I serii

Dodano: czwartek, 30 września 2010
Pozostały jeszcze 4 dni na wysłanie zadań pierwszej serii LXII Olimpiady Matematycznej. Wszystkim uczestnikom z okręgu krakowskiego, którzy jeszcze nie wysłali zadań przypominamy o kwestionariuszu osobowym (kwestionariusz62.xls). Wypełniony komputerowo, wydrukowany i wysłany wraz zadaniami kwestionariusz pozwoli zainteresowanym na późniejsze otrzymanie wyników drogą mailową. Osoby, które już wysłały zadania, a nie dołączyły kwestionariusza, mogą to zrobić przy wysyłaniu kolejnej serii zadań.

Przypominamy, że zadania można wysłać pocztą lub wrzucić bezpośrednio do skrzynki Komitetu znadjującej się w Instytucie Matematyki UJ (Komitet okręgowy / Kontakt) do 4 X 2010.
Okręg krakowski obejmuje uczniów, którzy uczęszczają do szkół znajdujących się na terenie województwa małopolskiego.

Raz jeszcze zachęcamy do zapoznania się z działem Dla uczestników / Redagowanie pracy oraz Dla uczestników / Samodzielność.