Komitet Okręgowy
Olimpiady Matematycznej
w Krakowie


ul. Łojasiewicza 6,
30-348 Kraków

II seria i kwestionariusz osobowy

Dodano: środa, 27 października 2010
Zachęcamy wszystkich uczestników Olimpiady z okręgu krakowskiego, którzy nie wysłali wraz z pierwszą serią kwestionariusza osobowego, do dołączenia go do rozwiązań zadań drugiej serii. Przypominamy, że tylko wysłanie wypełnionego kwestionariusza pozwoli zainteresowanym na późniejsze otrzymanie wyników drogą mailową.

Kwestionariusz osobowy wystarczy wysłać tylko raz. Osoby, które wysłały go w pierwszej serii wystarczy by na początku rozwiązania każdego z nadsyłanych zadań drugiej serii, w lewym górnym rogu umieściły swoje IMIĘ I NAZWISKO, NAZWĘ SZKOŁY (wystarczy skrócona) oraz KLASĘ, do której uczęszczają.

Termin nadsyłania rozwiązań zadań II serii mija 4 XI 2010.