Komitet Okręgowy
Olimpiady Matematycznej
w Krakowie


ul. Łojasiewicza 6,
30-348 Kraków

Zbliża się koniec II serii

Dodano: środa, 3 listopada 2010
Pozostał już tylko jeden dzień na wysłanie zadań drugiej serii LXII Olimpiady Matematycznej.

Wszystkich uczestników z okręgu krakowskiego, którzy nie wysłali kwestionariusza osobowego wraz z pierwszą serią, zachęcamy do przesłania go wraz z rozwiązaniami obecnej serii (kwestionariusz62.xls). Wypełniony komputerowo, wydrukowany i wysłany wraz z zadaniami kwestionariusz pozwoli zainteresowanym na późniejsze otrzymanie wyników drogą mailową. Osoby, które już wysłały zadania, a nie dołączyły kwestionariusza, mogą to zrobić przy wysyłaniu kolejnej serii zadań.

Zadania drugiej serii mogą również wysłać osoby, które nie przesłały rozwiązań pierwszej serii.

Przypominamy, że zadania można wysłać pocztą lub wrzucić bezpośrednio do skrzynki Komitetu znajdującej się w Instytucie Matematyki UJ (Komitet okręgowy / Kontakt) do 4 XI 2010.
Okręg krakowski obejmuje uczniów, którzy uczęszczają do szkół znajdujących się na terenie województwa małopolskiego.