Komitet Okręgowy
Olimpiady Matematycznej
w Krakowie


ul. Łojasiewicza 6,
30-348 Kraków

Zbliża się koniec II serii

Dodano: piątek, 28 października 2011
Pozostał już tylko tydzień na wysłanie rozwiązań zadań drugiej serii.

Zachęcamy wszystkich uczestników z okręgu krakowskiego do dołączenia kwestionariusza osobowego do rozwiązań zadań drugiej serii. Przypominamy, że tylko wysłanie wypełnionego kwestionariusza pozwoli zainteresowanym na późniejsze otrzymanie wyników drogą mailową. Kwestionariusz osobowy wystarczy wysłać tylko raz. Osoby, które wysłały go w pierwszej serii wystarczy by na początku rozwiązania każdego z nadsyłanych zadań drugiej serii, w lewym górnym rogu umieściły swoje IMIĘ I NAZWISKO, NAZWĘ SZKOŁY (wystarczy skrócona) oraz KLASĘ, do której uczęszczają.

Termin nadsyłania rozwiązań zadań II serii mija 3 XI 2011. 

Uczestnikiem olimpiady staje się osoba, która wyśle rozwiązanie choć jednego zadania, więc nawet jeśli ktoś nie uczestniczył w poprzedniej serii może spróbować się zmierzyć z zadaniami obecnej.