Komitet Okręgowy
Olimpiady Matematycznej
w Krakowie


ul. Łojasiewicza 6,
30-348 Kraków

Kwestionariusze osobowe

Dodano: czwartek, 9 lutego 2012
W rozesłanych do szkół zawiadomieniach znajdują się loginy i hasła dostępu do systemu dla uczestników zawodów II stopnia LXIII Olimpiady Matematycznej. Do systemu można zalogować się poprzez stronę Komitetu Głównego. Bardzo prosimy o wypełnienie znajdujących się tam kwestionairuszy osobowych i nie zostawianie tego na ostatnią chwilę.
Oprócz wypełnienia kwestionariusza zawodnicy będą mogli obejrzeć swoje oceny z poszczególnych etapów oraz, w odpowiednim czasie, złożyć odwołanie w sprawie ocen II i III etapu.