Komitet Okręgowy
Olimpiady Matematycznej
w Krakowie


ul. Łojasiewicza 6,
30-348 Kraków

LXIV Olimpiada Matematyczna

Dodano: sobota, 1 września 2012
Rozpoczyna się 64. edycja Olimpiady Matematycznej.

Zawody są trójstopniowe. Uczestnikiem Olimpiady staje się każdy uczeń, który przyśle rozwiązanie co najmniej jednego zadania. Do zakwalifikowania się do zawodów drugiego stopnia nie jest konieczne rozwiązanie wszystkich zadań pierwszego stopnia. Zadania należy rozwiązywać samodzielnie, choć można zadawać pytania innym osobom, również nauczycielom, w celu wyjaśnienia wątpliwości. W przypadku stwierdzenia niesamodzielności komitet okręgowy podejmie odpowiednie kroki aż do dyskwalifikacji włącznie. Rozwiązania zadań należy przesłać listem poleconym do komitetu okręgowego właściwego dla adresu szkoły. Uczestnicy uczący się za granicą przesyłają swe prace do komitetu okręgowego w Warszawie. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem (na stronie Komitetu Głównego), w którym są pełniejsze informacje o Olimpiadzie.

Terminarz Zawodów I stopnia LXIV Olimpiady:
  • I seria: 3 IX – 3 X 2012;
  • II seria: 4 X – 5 XI 2012;
  • III seria: 6 XI – 6 XII 2012.