Komitet Okręgowy
Olimpiady Matematycznej
w Krakowie


ul. Łojasiewicza 6,
30-348 Kraków

Zbliża się koniec I serii

Dodano: poniedziałek, 1 października 2012
Zbliża się koniec pierwszej serii I etapu LXIV Olimpiady Matematycznej. Pozostały jeszcze tyko 2 dni na wysłanie rozwiązań zadań o numerach 1 - 4.

Informacje odnośnie redagowania oraz wysyłania rozwiązań znajdują się w dziale Dla uczestników.

Wszystkim uczestnikom z okręgu krakowskiego, którzy jeszcze nie wysłali zadań przypominamy o kwestionariuszu osobowym. Wypełniony komputerowo, wydrukowany i wysłany wraz zadaniami kwestionariusz pozwoli zainteresowanym na późniejsze otrzymanie wyników drogą mailową. Osoby, które już wysłały zadania, a nie dołączyły kwestionariusza, mogą to zrobić przy wysyłaniu kolejnej serii zadań.