Komitet Okręgowy
Olimpiady Matematycznej
w Krakowie


ul. Łojasiewicza 6,
30-348 Kraków

II seria

Dodano: poniedziałek, 8 października 2012
Trwa druga część I etapu LXIV Olimpiady Matematycznej.

Wszystkim uczestnikom przypominamy, że zadania tej serii oznaczone są numerami 5, 6, 7 i 8. 

Jeżeli ktoś nie przysłał wraz z rozwiązaniami zadań pierwszej serii wypełnionego kwestionariusza osobowego (kwestionariusz64.xls), to może zrobić to wysyłając zadania drugiej serii. Przypominamy, że tylko wtedy po zakończeniu pierwszego etapu będzie można dowiadywać się o wyniki drogą mailową.

Aby stać się uczestnikiem Olimpiady wystarczy wysłać rozwiązanie jednego zadania. Jeżeli ktoś nie wysłał rozwiązań pierwszej serii, to nadal może próbować swoich sił w następnych seriach. Aby się dostać do zawodów II stopnia nie trzeba rozwiązać wszystkich zadań.

Termin nadsyłania rozwiązań II serii mija 5 XI 2012.