Komitet Okręgowy
Olimpiady Matematycznej
w Krakowie


ul. Łojasiewicza 6,
30-348 Kraków

Koniec II i początek III serii

Dodano: poniedziałek, 5 listopada 2012
Dzisiaj kończy się termin wysyłania rozwiązań zadań drugiej serii pierwszego etapu LXIV Olimpiady Matematycznej.

Przypominamy, że do 6 XII należy wysłać rozwiązania zadań ostatniej serii - zadania 9, 10, 11 i 12.
Zachęcamy wszystkich uczestników z okręgu krakowskiego, którzy dotychczas nie wysłali kwestionariusza osobowego, do dołączenia go do rozwiązań trzeciej serii. Tylko wysłanie wypełnionego kwestionariusza pozwoli zainteresowanym na późniejsze otrzymanie wyników drogą mailową.

Nawet jeśli ktoś nie uczestniczył w poprzednich seriach może spróbować się zmierzyć z zadaniami ostatniej serii.