Komitet Okręgowy
Olimpiady Matematycznej
w Krakowie


ul. Łojasiewicza 6,
30-348 Kraków

Wyniki kwalifikacji w okręgu krakowskim

Dodano: poniedziałek, 14 stycznia 2013
W dniu 14 I 2013 na posiedzeniu Komitetu Okręgowego Olimpiady Matematycznej w Krakowie ustalono listę uczestników zawodów II stopnia LXIV Olimpiady Matematycznej z okręgu krakowskiego.
Lista dostępna jest w dziale Dla uczestników / Lista uczestników zawodów II stopnia oraz na stronie Komitetu Głównego.
W najbliższych dniach zostaną wysłane do szkół pisemne powiadomonienia o wyniku kwalifikacji. Uczniowie zakwalifikowani do zawodów II stopnia znajdą tam swoje indywidualne kody potrzebne do zalogowania na stronie Komitetu Głównego!
Zapraszamy również do odwiedzania strony KO, gdzie w najbliższych dniach pojawią się szczegóły organizacyjne dotyczące zawodów II stopnia. 

Od piątku (18 I 2013) uczestnicy, którzy wraz z rozwiązaniami zadań przesłali kwestionariusze mailowe, mogą drogą mailową poznać swoje wyniki - listy w tej sprawie należy wysłać na adres olimpiada@krakow-om.pl.
Osoby, które nie przesłały kwestionariusza mailowego a chcą poznać swoje wyniki, muszą przesłać na adres Komitetu Okręgowego Olimpiady Matematycznej w Krakowie kopertę z naklejonym znaczkiem o nominale aktualnej opłaty pocztowej za zwykły list, zaadresowaną na własny adres domowy a list z wynikami zostanie im odesłany.

Dziękujemy wszystkim zawodnikom za udział w zawodach I stopnia, a zakwalifikowanym bardzo serdecznie gratulujemy!