Komitet Okręgowy
Olimpiady Matematycznej
w Krakowie


ul. Łojasiewicza 6,
30-348 Kraków

LXV Olimpiada Matematyczna

Dodano: piątek, 20 września 2013
Trwa LXV Olimpiada Matematyczna.

Zawody są trójstopniowe. Uczestnikiem Olimpiady staje się każdy uczeń, który przyśle rozwiązanie co najmniej jednego zadania. Do zakwalifikowania się do zawodów drugiego stopnia nie jest konieczne rozwiązanie wszystkich zadań pierwszego stopnia. Rozwiązania należy redagować samodzielnie, choć można zadawać pytania innym osobom, również nauczycielom, w celu wyjaśnienia wątpliwości. W przypadku stwierdzenia niesamodzielności komitet okręgowy podejmie odpowiednie kroki aż do dyskwalifikacji włącznie. Rozwiązania należy przesłać listem poleconym do komitetu okręgowego właściwego dla adresu szkoły (okręg krakowski obejmuje całe województwo małopolskie). Uczestnicy uczący się za granicą przesyłają swe prace do komitetu okręgowego w Warszawie.

UWAGA! W tym roku każdy uczestnik powinien założyć konto na stronie Komitet Głównego, a podanym pzy zakładaniu konta adres e-mail należy umieścić na swoich pracach.

Zachęcamy do zapoznania się z zadaniami oraz nowym regulaminem, które są dostępne na stronie Komitetu Głównego.

Terminarz zawodów I stopnia LXV Olimpiady Matematycznej:
  • I seria: 1 IX – 30 IX 2013;
  • II seria: 1 X – 4 XI 2013;
  • III seria: 5 XI – 4 XII 2013;