Komitet Okręgowy
Olimpiady Matematycznej
w Krakowie


ul. Łojasiewicza 6,
30-348 Kraków

Kwestionariusze osobowe

Dodano: wtorek, 25 lutego 2014
Bardzo prosimy o ponowne sprawdzenie kwestionariuszy osobowych w systemie na stronie Komitetu Głównego, ponieważ znajdują się w nich błędy. Prosimy pamiętać o tym, że:
 - nie stosujemy skrótu LO, tylko wpisujemy pełną nazwę Liceum Ogólnokształcące (z dużej litery),
 - jeżeli szkoła ma patrona, to pojawia on się w urzędowej nazwie szkoły,
 - po skrócie "im" zapisujemy kropkę.
Ponadto prosimy skorygować liczne literówki.