Komitet Okręgowy
Olimpiady Matematycznej
w Krakowie


ul. Łojasiewicza 6,
30-348 Kraków

Kończy się I seria LXVI OM

Dodano: wtorek, 30 września 2014
Już dzisiaj mija termin wysyłania rozwiązań pierwszej serii zadań LXVI Olimpiady Matematycznej. 

Terminarz zawodów:
  • I seria: 1 IX – 30 IX 2014;
  • II seria: 1 X – 3 XI 2014;
  • III seria: 4 XI – 1 XII 2014;

Uczestnikiem Olimpiady staje się każdy uczeń, który przyśle rozwiązanie co najmniej jednego zadania. Do zakwalifikowania się do zawodów drugiego stopnia nie jest konieczne rozwiązanie wszystkich zadań pierwszego stopnia. Rozwiązania należy redagować samodzielnie, choć można zadawać pytania innym osobom, również nauczycielom, w celu wyjaśnienia wątpliwości. W przypadku stwierdzenia niesamodzielności komitet okręgowy podejmie odpowiednie kroki aż do dyskwalifikacji włącznie. Rozwiązania należy przesłać listem poleconym do komitetu okręgowego właściwego dla adresu szkoły (okręg krakowski obejmuje całe województwo małopolskie). Uczestnicy uczący się za granicą przesyłają swe prace do komitetu okręgowego w Warszawie.