Komitet Okręgowy
Olimpiady Matematycznej
w Krakowie


ul. Łojasiewicza 6,
30-348 Kraków

Wyniki kwalifikacji do zawodów II stopnia LXVII OM

Dodano: poniedziałek, 18 stycznia 2016
Na posiedzeniu Komitetu Okręgowego w dniu 18 I 2016 zakwalifikowano do zawodów II stopnia z okręgu krakowskiego 78 uczestników.

Lista zakwalifikowanych znajduje się w zakładce Informacje dla Uczestników / Zakwalifikowani do zawodów II stopnia.

Wszystkich zawodników spoza Krakowa, którzy potrzebują zakwaterowania na czas zawodów prosimy o zgłoszenie takiego zapotrzebowania mailem najpóźniej do 3 II 2016.

Na początku lutego na stronie Komitetu pojawią się informacje organizacyjne dotyczące zawodów II stopnia.