Komitet Okręgowy
Olimpiady Matematycznej
w Krakowie


ul. Łojasiewicza 6,
30-348 Kraków

Podsumowanie zawodów II stopnia

Dodano: poniedziałek, 22 lutego 2016
W dniach 19 - 20 II 2016 odbyły się zawody II stopnia LXVII Olimpiady Matematycznej. Zawodnicy z okręgu krakowskiego spotkali się w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

19 lutego na starcie stawiło 76 z 78 zakwalifikowanych osób. Pierwszego dnia zawodów rozwiązywano zadania 1- 3, tradycyjnie przeznaczone było na to 5 godzin zegarowych. Uśmiech na twarzach uczestników wychodzących z sali sugerował, że zadania dało się rozwiązać.

Do drugiego dnia zawodów ponownie przystąpiło 76 osób. Zadania 4-6 okazały się trudniejsze, ale nadal było kilka osób, które zapisały swoje rozwiązania sporo przed czasem. PO zawodach zaprosiliśmy wszystkich uczestników na obiad, po którym ponownie spotkaliśmy się w jednej sal na Herbatce Olimpijskiej.

Tradycyjnie Herbatkę Olimpijską przewodniczący Komitetu Okręgowego rozpoczął od przywitania uczestników i gości, a następnie przedstawił Komitet Okręgowy Olimpiady Matematycznej w Krakowie. Następnie członkowie Komitetu, osoby zaprzyjaźnione z Olimpiadą oraz uczestnicy zawodów przedstawili rozwiązanie poszczególnych zadań.
Zadanie 1 - Leszek Pieniążek
Zadanie 2 - Tomasz Kobos
Zadanie 3 - Andrzej Grzesik
Zadanie 4 - Antoni Leon Dawidowicz
Zadanie 5 - Maciej Gawron
Zadanie 6 - Jakub Byszewski

Jacek Kurek (I LO Kraków) przedstawił swoje rozwiązanie zadania 6, a Mariusz Trela (V LO Kraków) zadania 5. Swoje komentarze, a także rozwiązanie przedstawili Bohdan Grell (zadanie 1), Edward Tutaj (zadanie 1) i Karol Kaszuba (zadanie 2).

Na koniec odbył się tradycyjny sondaż, podczas którego za najłatwiejsze uznano zadanie 1 zaś za najtrudniejsze zadanie 6. Zgodnie przyznano, że zadanie w stopniu I były łatwiejsze niż w poprzednim roku. Większość osób uznała, że poziom był odpowiedni, choć część osób sugerowała, że powinny być trudniejsze.
Wśród osób, które pozostały na sali
8 osób przyznało, że rozwiązało 6 zadań,
5 osób, że 5 zadań,
12 osób,e 4 zadania,
14 osób, że 3 zadania. 


Poniżej przedstawiamy zdjęcia wykonane podczas tegorocznych zawodów: