Komitet Okręgowy
Olimpiady Matematycznej
w Krakowie


ul. Łojasiewicza 6,
30-348 Kraków

Zakończył się pierwszy etap LXVIII OM

Dodano: czwartek, 1 grudnia 2016
Upłynął termin wysyłania rozwiązań zadań z I etapu LXVIII Olimpiady Matematycznej.
Dziękujemy wszystkim za wysłane rozwiązania, zostaną one teraz przekazane do poprawiających. Gdy wyszstkie prace zostaną ocenione (pierwsza połowa stycznia), odbędzie się zebranie Komitetu Okręgowego Olimpiady Matematycznej w Krakowie, na którym zostanie podjęta decyzja o kwalifikacji uczestników z województwa małopolskiego do II etapu.