Komitet Okręgowy
Olimpiady Matematycznej
w Krakowie


ul. Łojasiewicza 6,
30-348 Kraków

Dla nauczycieli: Warsztaty Olimpijskie

Dodano: wtorek, 4 września 2018
W dniach 12 - 14 października 2018 r. odbędą się w Krakowie "Warsztaty Olimpijskie" dla nauczycieli, którzy pracują z młodzieżą startującą w konkursach matematycznych, szczególnie w Olimpiadzie Matematycznej. Warsztaty przeznaczone są przede wszystkim dla nauczycieli pracujących w szkołach lokalizowanych poza stolicami województw. Możliwe jest to dzięki wsparciu sponsora, który pragnie pozostać anonimowy.

W ramach warsztatów przewidziane są odczyty przygotowane przez nauczycieli, którzy mają wieloletnie doświadczenia w takiej pracy ze swymi uczniami owocującej sukcesami w OM oraz później w studiowaniu i późniejszym życiu, oraz przez pracowników wyższych uczelni (UJ, UW) związanych z popularyzacją matematyki i kształceniem uzdolnionej młodzieży jeszcze w szkołach. Będzie mowa o wielu zadaniach, często mających swą genezę w teoriach matematycznych nieomawianych w szkole. Zaplanowana jest też rozmowa o OM z udziałem członków Komitetu Głównego i niektórych komitetów okręgowych.

Organizatorzy sądzą, że zajęcia dostarczą uczestnikom pomysłów pozwalających na urozmaicenie zajęć dla zdolnych uczniów (np. kółek matematycznych, również lekcji).

Zapraszamy do udziału w warsztatach. Udział jest bezpłatny, liczba miejsc jest ograniczona.
Chęć udziału należy zgłaszać e-mailem na adres: olimpiada@krakow-om.pl.
Należy podać następujące informacje: szkoła, w której zgłaszająca się osoba pracuje i jej adres, własny adres elektroniczny.
Termin zgłoszeń: 30 września 2018 r.
W przypadku liczby zgłoszeń większej od liczby miejsc, zostanie zorganizowana kwalifikacja.