Komitet Okręgowy
Olimpiady Matematycznej
w Krakowie


ul. Łojasiewicza 6,
30-348 Kraków

Zawody II stopnia

Dodano: piątek, 1 lutego 2019
Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące organizacji zawodów II stopnia w okręgu krakowskim.

KWESTIONARIUSZ OSOBOWE - każdy zawodnik zakwalifikowany do zawodów II stopnia jest zobowiązany do wypełnienia kwestionariusza osobowego na nowej stronie KG OM (http://om.mimuw.edu.pl). W razie problemów z logowaniem należy skontaktować się z administratorami strony KG OM (kg@om.mimuw.edu.pl)

HARMONOGRAM ZAWODÓW - w zakładce Dla Uczestników / Informacje dot. zawodów II stopnia znajduje się harmonogram zawodów. 

MIEJSCE ZAWODÓW - Zawodnicy z okregu krakowskiego będą pisać w salach Instytutu Matematyki UJ, ul. Łojasiewicza 6, Kraków. Wskazówki dotyczące dojazdu na miejsca zawodów dostępne są w zakładce Dla uczestników / Dojazd na zawody II stopnia.

WYPOSAŻENIE - Na zawody każdy uczestnik powinien zgłosić się z legitymacją szkolną (lub innym dokumentem ze zdjęciem) oraz z przyborami do pisania.
Podczas zawodów należy używać tylko i wyłącznie kartek dostarczonych przez KO. Każdy uczeń będzie miał również do dyspozycji maturalne tablice matematyczne dostarczone przez KO.

ZAŚWIADCZENIA - Podczas zawodów każdy uczestnik otrzyma imienne zaświadczenie o zakwalifikowaniu oraz uczestnictwie w zawodach II stopnia LXX Olimpiady Matematycznej.