Komitet Okręgowy
Olimpiady Matematycznej
w Krakowie


ul. Łojasiewicza 6,
30-348 Kraków

Maile informacyjne

Dodano: wtorek, 5 lutego 2019
Dzisiaj zostały rozesłane do wszystkich osób zakwalifikowanych do zawodów II stopnia maile informacyjne. Niestety nie wszystkie adresy e-mail były poprawne, dlatego prosimy o przekazanie otrzymanych wiadomości wszystkim zainteresowanym - w szczególności przypomnieć o konieczności zajrzenia na naszą stronę, gdzie znajdują się wszystkie informacje organizacyjne.