Komitet Okręgowy
Olimpiady Matematycznej
w Krakowie


ul. Łojasiewicza 6,
30-348 Kraków

Zakwalifikowani do zawodów II stopnia

Dodano: piątek, 10 stycznia 2020
W dniu 10 I 2020 na posiedzeniu Komitetu Okręgowego Olimpiady Matematycznej w Krakowie do zawodów II stopnia w okręgu krakowskim zakwalifikowano 85 osób.

Zawody odbędą się 7 - 8 II 2020 w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zakwalifikowani zawodnicy spoza Krakowa, którzy na czas zawodów potrzebują zakwaterowania w Krakowie są proszeni o wysłanie wiadomości na adres e-mail KO z taką prośbą najpóźniej do 20 stycznia 2020.

Szczegółowe informacje dotyczące zawodów II stopnia ukażą się na stronie WWW Komitetu 21 I 2020.

Lista zawodników zakwalifikowanych znajduje się w zakładce Dla Uczestników / Zakwalifikowani do II st. LXXI OM.

Serdecznie gratulujemy!!!