Komitet Okręgowy
Olimpiady Matematycznej
w Krakowie


ul. Łojasiewicza 6,
30-348 Kraków

Kwestionariusze

Dodano: piątek, 7 lutego 2020
Przypominamy zawodnikom o konieczności wypełnienia kwestionariusza osobowego na stronie Komitetu Głównego.
W dniu dzisiejszym na "kopertach telefonicznych" osoby, których kwestionariusze nie widnieją w systemie miały adnotację o kwestionariuszu.