Komitet Okręgowy
Olimpiady Matematycznej
w Krakowie


ul. Łojasiewicza 6,
30-348 Kraków

Ważna informacja dla uczestników LXXII OM

Dodano: wtorek, 15 września 2020
Do wysyłanych rozwiązań zadań I etapu należy obowiązkowo dołączyć podpisane formularze zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Formularze są dostępne na stronie Komitetu Głównego:   Brak podpisanej zgody uniemożliwi Komitetom Okręgowym sprawdzanie pracy.

Jeśli uczeń niepełnoletni nie może uzyskać wymaganej zgody, powinien dołączyć wyjaśnienie.

Na stronie Komitetu Głównego działa system rejestracji na zawody pierwszego stopnia. Prosimy nadsyłających zadania o wpisanie tam swych danych nie później niż w momencie wysyłania rozwiązań do komitetu okręgowego.

Ponadto każdy uczeń po zalogowaniu może sprawdzić swój unikalny numer, który prosimy nanieść na rozwiązania zadań z I etapu OM wraz z innymi danymi wymaganymi w regulaminie OM.