Komitet Okręgowy
Olimpiady Matematycznej
w Krakowie


ul. Łojasiewicza 6,
30-348 Kraków

Organizacja zawodów II stopnia LXXIII OM

Dodano: piątek, 28 stycznia 2022
Zawody drugiego stopnia LXXIII Olimpiady Matematycznej odbędą się 11 lutego – 12 lutego 2022.
W okręgu krakowskim odbędą się one w dwóch lokalizacjach:
- w Krakowie w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki UJ (wszystkie osoby uczęszczające do szkół krakowskich)
- w Tarnowie w budynku III Liceum Ogólnokształcącego (wszystkie osoby uczęszczające do szkół tarnowskich)

Osoby spoza wymienionych szkół są proszone o kontakt i wybranie miejsca pisania zawodów.

Uwaga! Ze względu na sytuację epidemiologiczną organizacja zawodów będzie odbiegać od tradycyjnego schematu.

W tym roku godzina rozpoczęcia pisania zarówno w piątek jak i w sobotę to 10.00
Czas trwania zawodów 5 godzin. Szczególowy harmonogram oraz wskazówki dotyczące dojazdu na zawody zostaną opublikowane na początku przyszłego tygodnia.

Podczas zawodów nie będzie poczęstunku przygotowanego przez organizatorów. Ze względu na czas trwania zawodów zachęcamy do przyniesienia II śniadania i napojów we własnym zakresie.

Ze względów na sytuację epidemiologiczną tradycyjna Herbatka Olimpijska będzie mieć formę zdalnego spotkania i obędzie w sobotę w odpowiednim odstępie po zawodach - link do spotkania zostanie przesłany na zarejestrowane w systemie adresy e-mail zawodników.