Komitet Okręgowy
Olimpiady Matematycznej
w Krakowie


ul. Łojasiewicza 6,
30-348 Kraków

Podział na sale

Dodano: czwartek, 8 lutego 2024
Zawody odbędą się w trzech salach: 0004 (parter po lewej od wejścia), 0089 (parter po prawej od wejścia), 1016 (I piętro lewe skrzydło). Poniżej przedstawiamy listę osób przypisanych do danej sali (na oba dni zawodów). »

Kwestionariusz i zgody RODO

Dodano: czwartek, 8 lutego 2024
Przypominamy wszystkim uczestnikom o konieczności wypełnienia kwestionariusza osobowego w systemie olimpiady (na stronie Komitetu Głównego) oraz o przyniesieniu w pierwszy dzień zawodów wypełnionego i podpisanego oświadczenia RODO.»

Organizacja zawodów II stopnia LXXV OM

Dodano: czwartek, 1 lutego 2024
Zawody odbędą się w dniach 9 i 10 II 2024 w Krakowie, w salach Wydziału Matematyki i Informatyki UJ w Krakowie, ul. Łojasiewicza 6 (Kampus UJ). Prosimy o przybycie do Instytutu Matematyki w dniu 9 II 2024 przed godz. 9:30, zbiórka zawodników przed wejściem do sal. Podział zawodników na sale zostanie ogłoszony w czwartek wieczorem na stronie WWW.»

Podział na sale

Dodano: czwartek, 9 lutego 2023
W tabeli obok nazwiska zawodnika znajdują się numery sal przypisanych na pierwszy oraz na drugi dzień zawodów.»

Kwestionariusz przed II etapem

Dodano: wtorek, 7 lutego 2023
Przypominamy o konieczności wypełnienia kwestionariusz osobowego przed rozpoczęciem zawodów II stopnia. »

Lista zakwalifikowanych do II etapu LXXIV OM

Dodano: sobota, 14 stycznia 2023
W zakładce Dla Uczestników znajduje się lista osób zakwalifikowanych do zawodów II stopnia LXXIV Olimpiady Matematycznej.»