Komitet Okręgowy
Olimpiady Matematycznej
w Krakowie


ul. Łojasiewicza 6,
30-348 Kraków

Kwestionariusze

Dodano: piątek, 7 lutego 2020
Przypominamy zawodnikom o konieczności wypełnienia kwestionariusza osobowego na stronie Komitetu Głównego.»

Przypisanie do sal - I dzień zawodów

Dodano: czwartek, 6 lutego 2020
Poniżej przedstawiamy listę zawodników w podziale na sale, w których będą pisać w pierwszym dniu zawodów.»

Informacje o noclegu dla zawodników spoza Krakowa

Dodano: piątek, 31 stycznia 2020
Zawodnicy spoza Krakowa, który zgłosili potrzebę zakwaterowania w Krakowie, mają zarezerwowany nocleg 6 - 8 II w Hotelu Start .»

Nocleg - aktualizacja

Dodano: sobota, 25 stycznia 2020
Zawodnicy spoza Krakowa, którzy na czas zawodów potrzebują zakwaterowania do 28 stycznia muszą zgłosić takie zapotrzebowanie mailowo na adres olimpiada@krakow-om.pl. Opiekę nad uczniami zakwaterowanymi w hotelu będzie pełnił nauczyciel powołany przez Komitet Okręgowy.»

Informacje

Dodano: środa, 22 stycznia 2020
W dziale Dla uczestników dostępne są informacje dotyczące zawodów II stopnia.»

Zakwalifikowani do zawodów II stopnia

Dodano: piątek, 10 stycznia 2020
W dniu 10 I 2020 na posiedzeniu Komitetu Okręgowego Olimpiady Matematycznej w Krakowie do zawodów II stopnia w okręgu krakowskim zakwalifikowano 85 osób.»