Komitet Okręgowy
Olimpiady Matematycznej
w Krakowie


ul. Łojasiewicza 6,
30-348 Kraków

LXII Olimpiada Matematyczna

Dodano: środa, 1 września 2010
Rozpoczęła się 62. edycja Olimpiady Matematycznej.

Zawody są trójstopniowe. Uczestnikiem Olimpiady staje się każdy uczeń, który przyśle rozwiązanie co najmniej jednego zadania. Do zakwalifikowania się do zawodów drugiego stopnia nie jest konieczne rozwiązanie wszystkich zadań pierwszego stopnia. Zadania należy rozwiązywać samodzielnie, choć można zadawać pytania innym osobom, również nauczycielom, w celu wyjaśnienia wątpliwości. W przypadku stwierdzenia niesamodzielności komitet okręgowy podejmie odpowiednie kroki aż do dyskwalifikacji włącznie. Rozwiązania zadań należy przesłać listem poleconym do komitetu okręgowego właściwego dla adresu szkoły. Uczestnicy uczący się za granicą przesyłają swe prace do komitetu okręgowego w Warszawie. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem, w którym są pełniejsze informacje o Olimpiadzie.

Terminarz LXII Olimpiady:

Zawody I stopnia:
  • 1 IX – 4 X 2010;
  • 5 X – 4 XI 2010;
  • 5 XI – 6 XII 2010;
Zawody II stopnia:
  • 18-19 II 2011;
Zawody III stopnia:
  • 13-16 IV 2011.

Uczestnicy finału dostaną maksymalną ocenę z matury z matematyki (szczegóły w komunikatach dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dostępnych na stronie internetowej: www.cke.edu.pl) i prawo wstępu na wiele wyższych uczelni zgodnie z decyzjami ich senatów. Najlepsi uczestnicy będą reprezentować Polskę na LII Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej, V Środkowoeuropejskiej Olimpiadzie Matematycznej i XXII Zawodach Państw Bałtyckich. Wielu Waszych starszych kolegów, którzy uczestniczyli w zawodach w latach poprzednich, osiąga dziś dzięki Olimpiadzie pomyślne wyniki w studiach wyższych lub w pracy naukowej. Wielu uzyskało tytuł naukowy profesora.