Komitet Okręgowy
Olimpiady Matematycznej
w Krakowie


ul. Łojasiewicza 6,
30-348 Kraków

Pytania i odpowiedzi

Czy rozwiązując zadania można konsultować się z innymi uczniami?
Tak, można rozmawiać, konsultować się z innymi uczniami a nawet nauczycielem. Ważne jest by rozwiązywać zadania i redagować pracę samodzielnie.
Dla uczestników / Samodzielność

Czy nauczyciel może przyjechać na zawody II stopnia?
Tak, nauczyciel może przyjechać z uczniem na zawody II stopnia. Należy jednak pamiętać, że KO w Krakowie nie zapewnia ani noclegów, ani wyżywienia nauczycielom lub innym opiekunom oraz nie pośredniczy w załatwianiu noclegów oraz wyżywienia. Nauczyciel nie ma też prawa przebywać na sali, na której odbywają się zawody. Opiekunów serdecznie zapraszamy na Herbatkę Olimpijską, która odbywa się po zakończeniu części pisemnej, drugiego dnia zawodów.

Czy nauczyciel musi przyjechać na zawody II stopnia?
Nie, opiekę nad uczniami zamiejscowymi sprawuje jeden wyznaczony przez KO nauczyciel wspołpracujący z KO. Odpowiada za opiekę nad uczniami w hotelu, a także za ich bezpieczny przejazd między miejscem noclegu a miejscem zawodów.

Kto może przyjść na Herbatkę Olimpijską?
Każdy, kto jest zainteresowany rozwiązaniami zadań II stopnia OM. Herbatka odbywa się w drugi dzień zawodów, po zakończeniu części pisemnej (około godziny 15). Szczegóły pojawią się w dziale Aktualności.

Czy w jednej kopercie można przysłać zadania kilku osób?
Tak, w szczególności rozwiązania zadań może przesłać w imieniu uczniów ich szkoła.

Czy można rozwiązania przesyłać elektronicznie?
Nie, ale dozwolone jest redagowanie rozwiązań komputerowo i przesłania tradycyjną pocztą wydruków.
Dla uczestników / Redagowanie pracy
Dla uczestników / Wysyłanie rozwiązań

Czy można zadania przesyłać przepisanie na komputerze?
Tak, nawet zachęcamy do wysyłania rozwiązań drukowanych, które są z reguły dużo czytelniejsze, co ułatwia poprawianie.
Dla uczestników / Redagowanie pracy

Czy trzeba rozwiązać wszystkie zadania?
Nie, można przesłać nawet rozwiązanie jednego zadania. Oczywiście im więcej prześle się poprawnych rozwiązań, tym ma się większą szansę na kwalifikację do zawodów II stopnia.

Dla uczestników / Ocena prac

Czy można zobaczyć swoją pracę?
Nie, nie ma możliwości zobaczenia swojej pracy. Można natomiast uzyskać szczegółową informację o ocenach własnych prac z zawodów I stopnia oraz o punktach przyznanych za rozwiązania na zawodach II stopnia.

Czy można poznać swoje wyniki?
Tak, za pośrednictwem KO w Krakowie można dowiedzieć się o swoich wynikach z zawodów I stopnia - drogą e-mailową, po wcześniejszym wysłaniu kwestionariusza mailowego, lub drogą pocztową, wysyłając zaadresowaną do siebie kopertę z naklejonym odpowiednim znaczkiem.
Dla uczestników / Wyniki

Ile trzeba zrobić zadań, żeby dostać się do zawodów II stopnia?
Nie ma ustalonej liczby, próg ustalany jest w każdym roku niezależnie; zazwyczaj 6-7 poprawnie rozwiązanych zadań wystarczało.

Ile trzeba zrobić zadań, żeby dostać się do zawodów III stopnia?

Nie ma ustalonej liczby zadań, próg ustalany jest w każdym roku niezależnie..