Wyniki

Uczestnicy Olimpiady zazwyczaj chcą poznać szczegółowe oceny za poszczególne zadania i za pośrednictwem Komitetu Okręgowego jest to możliwe w przypadku zawodów I stopnia.

W przypadku zadań I stopnia, do momentu zebrania Komitetu Okręgowego, na którym zapada decyzja o kwalifikacji, żadne informacje na temat wyników nie mogą być nikomu spoza Komitetu Okręgowego udzielone. Po zebraniu kwalifikacyjnym, uczestnik Olimpiady może poznać swoje (i wyłącznie swoje) wyniki.
W tym roku wyniki będą dostępne od piątku 19 I 2013.

Wyniki można poznać drogą mailową, ale pod warunkiem wcześniejszego zanotowania na pracach swojego adresu e-mail. Aby otrzymać wyniki, należy wysłać z podanego w pracach adresu, wiadomość e-mail do Komitetu Okręgowego (prośby można wysyłać po ogłoszeniu wyników kwalifikacji). Dokument z wynikami właściciela adresu zostanie odesłany.

Wyniki można poznać drogą pocztową. W tym celu należy przysłać do Komitetu Okręgowego Olimpiady Matematycznej w Krakowie kopertę z naklejonym znaczkiem o nominale aktualnej opłaty pocztowej za zwykły list, zaadresowaną na własny adres domowy a list z wynikami zostanie odesłany.

Nikomu poza uczestnikiem zawodów, Komitet Okręgowy nie udzieli żadnej informacji na temat uzyskanych przez niego wyników.

Komitet Okręgowy nie udziela żadnych informacji na temat ocen za rozwiązania zadań stopnia II. Uczestnicy mogą poznać swoje oceny za pośrednictwem strony głównej Olimpiady Matematycznej przy uzyciu indywidualnych kodów przydzielanych podczas zawodów II stopnia.

Finaliści Olimpiady Matematycznej odbierający osobiście swoje dyplomy otrzymują wraz z nimi informację z wynikamy za poszczególne zadania.