Komitet Okręgowy
Olimpiady Matematycznej
w Krakowie


ul. Łojasiewicza 6,
30-348 Kraków

Koniec II i początek III serii

Dodano: piątek, 5 listopada 2010
Minął termin wysyłania zadań drugiej serii pierwszego etapu zawodów bieżącej olimpiady. Dziękujemy za otrzymane rozwiązania i już teraz zachęcamy do rozwiązywania zadań ostatniej serii.


Wyjaśnienie terminów użytych w treści zadania 9 (ze stron Komitetu Głównego)
Czworokąt wypukły - to czworokąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są mniejsze od kąta półpełnego.
Deltoid - to czworokąt wypukły symetryczny względem co najmniej jednej ze swoich przekątnych.


Uczestnikiem olimpiady staje się osoba, która wyśle rozwiązanie choć jednego zadania, więc nawet jeśli ktoś nie przesyłał rozwiązań poprzednich serii może spróbować się zmierzyć z zadaniami obecnej.

Na zadania trzeciej serii czekamy do 6 XII br.