Komitet Okręgowy
Olimpiady Matematycznej
w Krakowie


ul. Łojasiewicza 6,
30-348 Kraków

Koniec III serii

Dodano: wtorek, 7 grudnia 2010
Zakończył się pierwszy etap LXII Olimpiady Matematycznej. Dziękujemy za nadesłane rozwiązania.

Obecnie prace są oceniane, a w połowie stycznia odbędzie się zebranie Komitetu Okręgowego, na którym zostanie podjęta decyzja o kwalifikacji do zawodów drugiego stopnia. Informacje dla zawodników o wyniku kwalifikacji zostaną wysłane pocztą do ich szkół. Lista uczniów zakwalifikowanych do zawodów II stopnia pojawi się również na stronie www Komitetu Okręgowego oraz na stronie głównej Olimpiady Matematycznej.