Komitet Okręgowy
Olimpiady Matematycznej
w Krakowie


ul. Łojasiewicza 6,
30-348 Kraków

Indywidualne wyniki punktowe

Dodano: środa, 19 stycznia 2011
Ze względu na pojawiające się e-maile raz jeszcze informujemy, że:

Od piątku 21.01.2011 uczestnicy, którzy przesłali kwestionariusze mailowe wraz z zadaniami pierwszego stopnia, mogą drogą mailową poznać swoje wyniki. Aby otrzymać wyniki należy wysłać, z podanego w kwestionariuszu adresu, wiadomość e-mail do Komitetu Okręgowego. Dokument z wynikami właściciela adresu zostanie odesłany.

Pozostali uczestnicy chcący poznać swoje wyniki muszą przesłać na adres Komitetu Okręgowego Olimpiady Matematycznej w Krakowie kopertę z naklejonym znaczkiem o nominale aktualnej opłaty pocztowej za zwykły list, zaadresowaną na własny adres domowy a list z wynikami zostanie im odesłany.