Komitet Okręgowy
Olimpiady Matematycznej
w Krakowie


ul. Łojasiewicza 6,
30-348 Kraków

Zakończyła się II seria

Dodano: piątek, 4 listopada 2011
Minął termin wysyłania zadań drugiej serii i tym samym rozpoczęła się trzecia seria pierwszego etapu zawodów LXIII Olimpiady Matematycznej. Na rozwiązania zadań trzeciej serii czekamy do 5 XII 2011.

Raz jeszcze zachęcamy uczestników z okręgu krakowskiego, którzy nie przesłali z dotychczasowymi zadaniami kwestionariusza osobowego do wysłania go teraz (kwestionariusz63.xls). Tylko wysłanie wypełnionego kwestionariusza pozwoli zainteresowanym na późniejsze otrzymanie wyników drogą mailową.

Ponownie przypominamy, że uczestnikiem olimpiady staje się osoba, która wyśle rozwiązanie choć jednego zadania, więc nawet jeśli ktoś nie uczestniczył w poprzednich seriach może spróbować się zmierzyć z zadaniami obecnej.