Komitet Okręgowy
Olimpiady Matematycznej
w Krakowie


ul. Łojasiewicza 6,
30-348 Kraków

Szczegółowe wyniki

Dodano: czwartek, 19 stycznia 2012
Najbardziej przyjazna uczestnikom okazała się pierwsza seria. Statystyczny uczestnik wysłał 3,42 zadania w I serii, 3,01 zadania w II serii i 2,46 zadania w III serii.

Najtrudniejszym z zadań w okręgu krakowskim okazało się zadanie 11, które rozwiązało tylko 5 osób. Za najłatwiejsze można uznać zadanie 3 - 121 osób przysłało poprawne rozwiązania. Statystyczny uczestnik rozwiązał poprawnie 5,22 zadania. Dwie osoby poprawnie rozwiązały wszystkie zadania!

O to liczba osób, które w okręgu krakowskim poprawnie rozwiązały poszczególne zadania:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
111 71 121 90 67 78 33 49 104 55 5 36


Osoby, które chcą poznać swoje wyniki mogą już się zgłaszać :
  • mailowo (o ile wraz zadaniami wysłały kwestionariusz mailowy)
  • listownie (należy przysłać do Komitetu Okręgowego Olimpiady Matematycznej w Krakowie kopertę z naklejonym znaczkiem o nominale aktualnej opłaty pocztowej za zwykły list, zaadresowaną na własny adres domowy a my odeślemy list z wynikami)
Lista osób zakwalifikowanych do zawodów II stopnia znajduje się w dziale Dla uczestników / Lista uczestników zawodów II stopnia.