Komitet Okręgowy
Olimpiady Matematycznej
w Krakowie


ul. Łojasiewicza 6,
30-348 Kraków

Kwestionariusze osobowe

Dodano: czwartek, 21 lutego 2013
Przypominamy wszystkim uczestnikow zawodów II stopnia, że należy wypełnić kwestionariusz osobowy na stronie Komitetu Głównego.
Loginy oraz hasła potrzebne do zalogowania do systemu zostały umieszczone w zawiadomieniach o kwalifikacji przesłanych na adres szkoły.