Komitet Okręgowy
Olimpiady Matematycznej
w Krakowie


ul. Łojasiewicza 6,
30-348 Kraków

Kwestionariusz i zgody RODO

Dodano: czwartek, 8 lutego 2024
Przypominamy wszystkim uczestnikom o konieczności wypełnienia kwestionariusza osobowego w systemie olimpiady (na stronie Komitetu Głównego) oraz o przyniesieniu w pierwszy dzień zawodów wypełnionego i podpisanego oświadczenia RODO. Uwaga! Oświadczenie osób niepełnoletnich muszą podpisać rodzic/opiekun prawny. Wzory oświadczeń zostały rozesłane mailem, można je też pobrać ze strony Komitetu Głównego.